O projekcie

Aplikacja mobilna “Mobilna Akademia Testera” przeznaczona jest dla osób, które z uwagi na konieczność opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, zależnymi mają problemy z aktywizacją zawodową. Aplikacja tworzy możliwość zwiększenia wiedzy i zdobycia podstawowego doświadczenia w zakresie testowania oprogramowanie.
Aplikacja składa się z 5 modułów:
-Moduł Kompendium Wiedzy z podstawowymi informacjami o testowaniu oraz o zawodzie testera
-Moduł Metodyki testowania z informacjami o poziomach, typach, środowiskach testów
-Moduł Quiz sprawdzający wiedzę
-Moduł Doskonalenie Profilu Testera z praktycznymi poradami gdzie szukać pracy, kursów
-Moduł Praktyka z zadaniami
 
 
„Mobilna akademia testera” w ramach projektu „Chcemy pracować – innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” (nr umowy: POWR.04.01.00-00-1062.15) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 12.07.2016 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, PL. Trzech Krzyży 3/5 a Gminą Miasta Radomia. Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje społeczne

Scenariusz testowania innowacji jest dostępny pod poniższym adresem(kliknij w logo projektu):

 
Close Menu
Mickey Mantle Authentic Jersey